Předseda sdružení: Marie Lencová
Místopředseda: Lenka Píbilová
Hospodář: Ivana Čadková
Kontrolní komise:
1. Alexandr Tutter
2. Miloš Kupec
3. Martin Rejsek